3rd European Health Qigong Games 2018

DHQA neemt deel aan de 3de Europese Health Qigong Spelen 2018.


DHQA participates in the 3rd European Health Qigong Games 2018.