World Health Qigong Day – August 13th 2017

The first World Health Qigong Day will be held globally on August 13th, 2017. The aim of World Health Qigong Day is to let people from around the world better understand Health Qigong, and to create a more positive atmosphere for the long-term development of it.

The Dutch Health Qigong Association will organize the Dutch contribution to this historic day. This will be communicated via this website. For questions please mail us info@healthqigong.nl.

De eerste Wereld Health Qigong dag zal wereldwijd worden gehouden op 13 augustus 2017. Het doel van de Wereld Health Qigong dag is om mensen over de hele wereld een beter begrip te geven van Health Qigong en om een positieve atmosfeer te creëren voor de lange termijn ontwikkeling ervan.

De Dutch Health Qigong Association zal de Nederlandse bijdrage organiseren van deze historische dag. Dit zal via de website gecommuniceerd worden. Voor vragen mail ons naar info@healthqigong.nl.